Budžeta vietas un stipendija Latvijas Biznesa koledžā

Budžeta vietas un stipendijas Latvijas Biznesa koledžā.

Personas, kas no 2012. gada 1. maija līdz 2012. gada 1. septembrim iesniedz pieteikumu mācībām jebkurā no Latvijas Biznesa koledžas programmām, ir tiesīgas pretendēt uz budžeta vietām.


Studenti, kas studē budžeta vietās saņem līdz 100 EUR lielu ikmēneša stipendiju. Budžeta vietas un stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar nolikumu “Budžeta vietu piešķiršanas kārtība Latvijas Biznesa koledžā”. Stipendijas finansē Eiropas izglītības fonds. Kandidātiem, kas pretendē uz budžeta vietām, sadaļā “Iestāšanās iesniegums” ir jāatzīmē attiecīgais lauks. Potenciālajiem budžeta vietu ieguvējiem tiks piedāvāts internetā izpildāms tests.

Sveicam Jūs oficiālajā Latvijas Biznesa Koledžas mājas lapā!

Lai iestātos Latvijas Biznesa koledžā, ir jāaizpilda “Iestāšanās iesniegums”. Iestāšanās procesā nepieciešamie dokumenti: pase (mēs nokopēsim), 3 fotogrāfijas 3×4 un izglītību apliecinošs dokuments (tiem, kas stāsies tālmācības programmā, dokumenti jāsūta elektroniski).

Mēs zinām, ka enerģiski jaunieši vēlas būt morāli un finansiāli patstāvīgi un pēc iespējas ātrāk nokļūt darba tirgū ar labi apmaksātu atalgojumu vai uzsākt savu uzņēmējdarbību. Bet to mūsdienās nav iespējams izdarīt bez profesijas un augstākās izglītības. Latvijas Biznesa koledža piedāvā Jums iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību tikai divos gados!

Latvijas Biznesa Koledžas izglītības programmas

Latvijas Biznesa koledža ir akreditēta Latvijas augstākās izglītības iestāde. Studiju iespējas:

  • grāmatvedība;
  • tiesību zinātnes;
  • uzņēmējdarbība;
  • informācijas tehnoloģijas;
  • personāla vadība;
  • sabiedriskās attiecības un reklāma;
  • tūrisma un viesnīcu uzņēmumu vadība;
  • menedžments;
  • lietišķo un izklaides pasākumu vadība.

Latvijas biznesa koledža realizē augstākās izglītības modeli, kas ir atzīts un populārs Eiropā, tādējādi dodot iespēju studentiem iegūt darbam nepieciešamās zināšanas un augstākās izglītības diplomu tikai divos gados. Ikviens koledžas students var būt drošs, ka studiju procesā iegūtās zināšanas atbildīs visām darba tirgus prasībām.

Studijas klātienē

Studijas koledžā notiek latviešu un krievu valodā. Koledžas studentiem ir iespēja mācītiesdienas, vakara vai neklātienes nodaļā, gan apmeklējot saistošas lekcijas un diskusijas ar augsta līmeņa pasniedzējiem, gan izbaudot interesantu studentu sabiedrisko dzīvi. Koledžā ir ar mācību materiāliem bagāta bibliotēka.

Studijas tālmācībā

Bet ja vēlaties darbu apvienot ar studijām vai profesionālās zināšanas vēlaties iegūt individuāli un atbilstoši savai darbības intensitātei, Jums vispiemērotākais studiju veids būs tālmācība jeb e-studijas. Studējot tālmācības nodaļā, iespējams iegūt augstāko izglītību visās augstākminētajās programmās. Tagad nav nepieciešamības regulāri apmeklēt mācību iestādi. Lai studētu mūsu koledžā, vajadzīgs tikai dators un interneta pieslēgums. Tālmācība notiek jebkurā Jums ērtā vietā un laikā.

Starptautiski atzīts diploms

Koledžas beidzēji saņem starptautiski atzītu augstākās izglītības diplomu. Iegūtā profesionālā izglītība ļauj koledžas absolventiem uzsākt darba gaitas vai turpināt studijas. Piedāvājam saviem studentiem konkursa kārtībā iegūt darbu uzņēmumos, kam ir sadarbības līgums ar koledžu.

Tālākizglītība

Ja vēlaties, varat turpināt studijas un tālāk iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un akadēmisko augstāko izglītību, kā arī zinātnisko grādu jebkurā Eiropas valstī. Latvijas Biznesa koledža ir noslēgusi sadarbības līgumus par studiju procesa turpināšanu ar augstskolām un koledžām gan Latvijā, gan Anglijā. Pēc LBK absolvēšanas augstskolā EIHSEBA un daudzās citās augstskolās var iestāties bez iestāšanās testiem. Latvijas Biznesa koledžas absolventi var turpināt studijas un iegūt bakalaura grādu viena gada laikā četrās Lielbritānijas augstskolās: University of Salford, University of Huddersfield, University of Central Lancashire, University of Derby.

Atvērto durvju dienas

Latvijas Biznesa koledža – vienmēr gatava uzņemt Jūs! “Atvērto durvju dienas” koledžā – katru dienu! LBK informācijas centra darbinieki pastāstīs Jums par studiju procesu un atbildēs uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem. Kā arī Jūs varat uzdot jautājumus, aizpildot kontaktformu. Uz tikšanos!