Latvijas Biznesa koledžas diploms ir prestižas izglītības un augstas kvalifikācijas apliecinājums un ir atzīts visās pasaules valstīs. Latvijas Biznesa koledža ir Latvijas augstākās izglītības iestāde ar beztermiņa akreditāciju, kas ir Latvijas ekspertu komisijas augstākais novērtējums. Mūsu koledža piedāvā studijas profesionālās augstākās izglītības programmās un sniedz studiju iespējas bez iestājeksāmeniem, ļaujot studentiem sevi pierādīt pašu studiju laikā.

Studiju formas

Latvijas Biznesa koledža visās studiju programmās piedāvā 4 studēšanas formas:

  • dienas nodaļa;
  • vakara nodaļa;
  • neklātiene;
  • tālmācība.

Latvijas Biznesa koledžā studijas notiek divās atsevišķās plūsmās – latviešu un krievu valodā. Studiju programmas īstenošanas ilgums ir 2 gadi pilna laika (klātienes) un 2,5 gadi nepilna laika (neklātienes) studijās. Turklāt, ja izvēlaties tālmācības studijas jeb studijas ar interneta starpniecību, mācību ilgums ir 2,5 gadi. Iestājeksāmeni nav paredzēti nevienā no studiju programmām.

Studiju nodrošinājums

Studiju maksā ir iekļauts viss, kas nepieciešams veiksmīgai zināšanu apguvei:

  • lekciju apmeklējums (t.sk. angļu vai vācu valoda un datorkursi);
  • privātās konsultācijas visos priekšmetos;
  • visnepieciešamākie izdales materiāli, metodisko materiālu izmantošana, bibliotēkas lasītāja karte;
  • prakses nodrošināšana
  • u.c.

Izvēloties studijas Latvijas Biznesa koledžā, Jūs saņemsiet kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību, t.i., Jums būs ne tikai pilnvērtīgas zināšanas un diploms par augstāko izglītību, bet arī profesionālās iemaņas izvēlētajā nozarē. Šīs profesionālās iemaņas līdztekus iegūtajai izglītībai ļoti augstu novērtē darba tirgū Latvijā un ārzemēs vai arī tās ir praktiski nepieciešamas, ja pēc studijām plānojat uzsākt pats savu uzņēmējdarbību.

Kā arī, Jums jau ir zināms, Latvijas Biznesa koledžas studiju programmas ir licencētas un akreditētas, studiju diploms ir starptautiski atzīts un dod Jums iespējas turpināt studijas Latvijā, citur Eiropā un pasaulē, klātienē vai tālmācībā. Tāpēc mūsu koledžas absolventi mēdz izvēlēties tālākizglītību kādā no Eiropas augstskolām arī pēc tam, kad jau ir veiksmīgi uzsākuši savu profesionālo karjeru.


Esat aicināti apmeklēt Latvijas Biznesa koledžas Atvērto durvju dienas vai uzdodiet Jums aktuālo jautājumu, aizpildot kontaktformu.