Bibliotēka tika dibināta 2005.gada septembrī. Studentiem un docētājiem ir pieejamas ne tikai mācību grāmatas, metodiskie norādījumi un rekomendācijas, bet arī Latvijas un ārvalstu literatūra socioloģijā, grāmatvedībā, uzņēmējdarbībā, jurisprudencē sociālajā darbā un citur.

Bibliotēkas grāmatu fonds katru gadu palielinās pateicoties bibliotēkas un katedru ciešai sadarbībai. Katru gadu bibliotēkas krājumi tiek papildināti ar vairākiem simtiem grāmatu.

Grāmatu izvēle tiek orientēta studentu apmācībai, kā arī zinātniski pētnieciskajai darbībai.

Viss bibliotēkas grāmatu fonds ir aktuāls un rada interesi ne tikai studentiem un docētājiem, bet arī citiem lasītājiem.

Bibliotēkas darba laiks:

Trešdienā: 14.00 – 20.00

Sestdiena: 10.00 – 16.00

Bibliotekāre: Anda Rada