Kārtība, kādā tiek piešķirta stipendija un budžeta vieta Latvijas biznesa koledžas reflektantiem 2012. gadā.

Kā iegūt budžeta vietu?

Izdarot attiecīgo piezīmi sadaļā „Pieteikties studijām”, informējiet mūs
par to, ka Jūs pretendējat uz bezmaksas apmācību, un mēs pa elektronisko pastu nosūtīsim Jums pārbaudes testu. Atbilstoši testa rezultātiem
Jums tiks piešķirta budžeta vieta, vai arī Jūs saņemsiet motivētu
atteikumu.

Līdz kuram datumam var pieteikties?

Pieteikties var līdz 10.09.2012

Cik budžeta vietas ir pieejamas?

2012. gadā Latvijas biznesa koledža piedāvā reflektantiem budžeta vietas. Pirmajā semestrī budžeta vietas tiek piešķirtas atbilstoši testa rezultātiem, turpmākajos semestros – atbilstoši sesijas rezultātiem. Koledža saglabā sev tiesības mainīt budžeta vietu skaitu.

Uz cik ilgu termiņu tiek piešķirta budžeta vieta?

Budžeta vieta var tikt piešķirta visam studiju periodam. Minimālais termiņš, uz kādu tiek piešķirta budžeta vieta, ir viens semestris. Turpmākajos semestros budžeta vietas tiek piešķirtas atbilstoši sesijas rezultātiem.

Apmaksa

Jums nebūs jāveic nekādas iemaksas, ja Jūsu vidējās izglītības atestātā nav vērtējumu, zemāku par 8 ballēm. Ja atestātā ir vērtējumi, zemāki par 8 ballēm, bet ir veiksmīgi nokārtots pārbaudes tests,- apsveicam, iespējams, ka Jūsu spējas vidusskolā nav pienācīgi novērtētas, tomēr, piešķirot budžeta vietu, mēs lūgsim Jūs daļēji veikt iemaksu 197 Ls apmērā par studijām pēdējā semestrī. Ja Jūsu studijas visus semestrus notiks budžeta grupā, iemaksātā summa Jums tiks atmaksāta.

Vai es varu pretendēt uz budžeta vietu, ja nav nokārtots tests?

Jā, Jūs varat. Pēc pirmās sesijas budžeta vietas tiek piešķirtas, ņemot vērā sesijas rezultātus. Mēs garantējam budžeta vietas piešķiršanu tikai tiem studentiem, kuru vērtējumi sesijā nav zemāki par 8 ballēm (atzīmes 8, 9 un 10).