2009. gadā, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas vizītes rezultātā, augstākās izglītības mācību iestādei “Latvijas biznesa koledža” ir piešķirta augstākā no iespējamām akreditācijas pakāpēm – beztermiņa akreditācija.

Minētā akreditācijas pakāpe tiek piešķirta Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas vienbalsīga lēmuma rezultātā un liecina par augstākās izglītības programmu augstu realizācijas līmeni, iekšējo procesu organizācijas kvalitāti, augstu materiāli tehniskās bāzes novērtējumu u.c.

Programmu akreditācija

Maksimālais augstākās izglītības programmu realizācijas novērtējums ir akreditācija uz 6 gadiem. Visas augstākās profesionālās izglītības programmas, kuras piedāvā Latvijas biznesa koledža, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas vizītes rezultātā 2009.gadā saņēma augstāko novērtējumu – akreditāciju uz maksimālo laiku – 6 gadiem.