Ja Jūs jau izvēlējāties studiju programmu, Jūs varat Pieteikties studijām on-line.

Norādiet nepieciešamos datus un Jūs tiksiet iekļauti pretendentu sarakstā. Tas nozīmē, ka Jums tiek rezervēta vieta grupā un mēs Jūs gaidīsim. Nepieciešamības gadījumā LBK informācijas centra darbinieks sazināsies ar Jums. Tiek izskatīti iesniegumi, kuri bija nosūtīti ziemas vai vasaras uzņemšanas periodā. Patstāvīgi ievadot personīgus datus Jūs taupīsiet uzņemšanas komisijas sekretāres laiku dokumentācijas aizpildīšanā. Paldies.

Pretendēju uz budžeta vietu un stipendiju
Vārds: *
Uzvārds: *
Personas kods:* – 
Telefons:*
Jūsu e-pasta adrese:*
Vēlama apmācības
programma:*
  Tiesību zinātnesUzņēmējdarbībaGrāmatvedībaDatortīklu administrēšanaProgrammēšanaLietišķo un izklaides pasākumu vadībaPersonāla vadībaSabiedriskās attiecības un reklāmaTurisma un viesnīcu vadībaFirmas menedžments 
Vēlama apmācības
forma:*
  dienasvakaraneklātienestālmācība 
Studiju apguves valoda: *latviešukrievu 
Valsts (kur dzīvo šobrīd):*
Nosūtīt
Ievadot datus Jūs piekrītat datu elektroniskai apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un ziņu saņemšanai.