Studentu pašpārvalde ir vēlēta neatkarīga institūcija, kas pārstāv studentu intereses Latvijas Biznesa koledžā. Tas ir veids, kā studenti patstāvīgi un atbildīgi veic sabiedrisko darbību, risinot studentiem svarīgus jautājumus, kā arī veicina studentu sociālās aktivitātes un atbalsta viņu iniciatīvas.
Studentu pašpārvaldes mērķis ir tādu apstākļu radīšana, kas veicina studentu pašizpausmi profesionālā un radošā ziņā. Studentu pašpārvaldei ir īpaša loma mācību procesa un zinātniski-pētnieciskās darbības pilnveidošanā Latvijas Biznesa koledžā.

LBK Studentu pašpārvaldes uzdevumi:

– studentu iniciatīvu aktīva atbalstīšana;

– studentu pašpārvaldes darbības pilnveidošana;

– sadarbības veidošana ar studentu un citām sabiedriskām organizācijām, tai skaitā starptautiskām organizācijām un to apvienībām, pārstāvot un aizstāvot studentu viedokli un tiesības;

– sadarbība ar LBK administrāciju tādu apstākļu radīšanā, kas veicina studentu iesaistīšanos dažādās dzīves jomās un sociālās aktivitātes paaugstināšanu;

– sociāli nozīmīgas studentu sabiedriskās darbības organizēšana;

– jaunu Studentu pašpārvaldes biedru piesaistīšana.

LBK Studentu pašpārvalde ir dibināta jau pirms ilgāka laika un pastāvīgi tiek pilnveidota, savukārt tās darbība arvien paplašinās.
Ja Tevi interesē, ar ko mēs nodarbojamies, Tev ir interesantas idejas un Tu vēlies veikt savu ieguldījumu Studentu pašpārvaldes attīstībā, mēs Tevi gaidām savā pulkā! Tu nokļūsi interesantu, aktīvu un radošu cilvēku sabiedrībā, uzzināsi daudz jauna, varēsi darboties dažādās aizraujošās programmās, kā arī varēsi atvērties un izpaust savu talantu jebkurā Tevi interesējošā jomā. Mēs atrodamies LBK ēkas Stabu ielā 63 galvenajā korpusā.