MBE – wisdom of Science in Management for Business and Economy ir Pizas Universitātes bakalaura studiju programma, kuras galvenais uzdevums ir palīdzēt jauniešiem gūt panākumus uzņēmējdarbības un ekonomikas jomā. Mūsu zinātnes vecpuisis tiek uzskatīts par vienvirziena ceļojumu starptautiskā biznesa un ekonomikas vadības pasaulē. Pēc mūsu vecpuiša apmeklēšanas absolvents iegūst nākotnes karjeras pīlārus: ar izpratni par organizācijām un par to, kā darbojas viņu uzņēmējdarbība. Studenti iepazīstas ar visjaunāko pētījumu par mārketingu, finansēm, cilvēk resursu un atbildīgu starptautisko vadību.

MBE grāda programmas mērķis ir sniegt profesionālas zināšanas par uzņēmējdarbības vadību ar starptautisku visaptverošu perspektīvu.

Studenti iegūs pamatzināšanas un prasmes, kas saistītas ar uzņēmējdarbību un vadību globālā vidē, iegūs līdera prasmes un komandas veidošanas spējas, veicot biznesa lietu analīzi un komandas darbu.

Taisnīgums un vienlīdzīgas iespējas ir Pizas Universitātes izšķirošās vērtības. Kā valsts bezpeļņas universitātei mūsu universitātei ir politika par vienlīdzīgu iespēju piedāvāšanu topošajiem studentiem. Šo politiku īsteno, izmantojot pieejamu mācību maksu, kas ikvienam talantīgam jaunietim dod iespēju piekļūt kvalitatīvai izglītībai.